Styret og tilsette

Styret

Lodve Solholm

styreleiar
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2014-2022

Amela Koluder

nestleiar
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2020-2024

Hilde L. Bjørnsvik

styremedlem
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2018-2022

Sæbjørn Forberg

styremedlem
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2016-2024

Siri Beate Gjerde

styremedlem
Vald av dei tilsette 2018-2022

Lars Kvestad

styremedlem
Vald av rådet 2020-2024

Janne Nygård

styremedlem
Vald av rådet 2020-2024

Per Halse

rådsordførar
Observatør i styret 2018-2022

Bjørn Lødemel

1. vara for Kulturdepartementet
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2018-2022

Sven-Roald Nystø

2. vara for Kulturdepartementet
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2018-2022

Ellen Skodjevåg Bø

varamedlem
Vald av rådet 2020-2024

Stein A. Hevrøy

vara for tilsette
Vald av dei tilsette 2016-2018, 2020-2022

Hege Lothe

vara for rådsordførar
Vald av rådet 2018-2022

Rådet

Høgskulen i Volda

Per Halse, rådsordførar
Gudrun Kløve Juuhl, varamedlem

Vestland fylkeskommune

Hege Lothe, varaordførar
Toril Mongstad, varamedlem

Det Norske Teatret

Carl Morten Amundsen, rådsmedlem
Inger Johanne Sæterbakk , varamedlem

Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Yttri, rådsmedlem
Eli Natvik, varamedlem

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Gunnar Strøm, rådsmedlem
Hallvor Lilleslett, varamedlem

Litteraturselskapet Det Norske Samlaget

Edmund, Austigard, rådsmedlem
Håkon Kolmannskog, varamedlem

Musea på Sunnmøre

Cecilie Rørstad, rådsmedlem
Robert Voldnes, varamedlem

Møre folkehøgskule

Einar Opsvik, rådsmedlem
Birte Einan, varamedlem

Møre og Romsdal fylkeskommune

Jon Aasen, rådsmedlem
Anders Riise, varamedlem

Noregs Mållag

Karl Peder Mork, rådsmedlem
Martine Rørstad Sand, varamedlem

Noregs Teknisk-naturvitskaplege universitetet (NTNU)

Ivar Berg, rådsmedlem
Randi Solheim, varamedlem

Noregs Ungdomslag

Maria Austbø, rådsmedlem
Tone Mjelde, varamedlem

Rogaland fylkeskommune

Unni Fuglestad, rådsmedlem
Jon Torger Salte, varamedlem

Ulvik herad

Jens Olav Holven, rådsmedlem
Hans Petter Thorbjørnsen, varamedlem

Universitetet i Bergen

Helga Mannsåker, rådsmedlem
Svein Ivar Angell, varamedlem

Universitetet i Oslo

Jon Gunnar Jørgensen, rådsmedlem
Unn Røyneland, varamedlem

Universitetet i Tromsø, Noregs arktiske universitet

Åse Mette Johansen, rådsmedlem
Ketil Zachariassen, varamedlem

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Maren Njøs Kurdøl, rådsmedlem
Magnus Halvorsen, varamedlem

Vinje kommune

Arne Vinje, rådsmedlem
Signe Marie Kittelsaa, varamedlem

Volda kommune

Astrid Gjersdal, rådsmedlem
Jarle Isene, varamedlem

Ørsta kommune

Tove Halse Digernes, rådsmedlem
Synnøve Sætre, varamedlem

Tilsette

Seksjon for administrasjon og økonomi

Staben forvaltar fellestenester på vegner av heile organisasjonen og på tvers av avdelingar. Seksjonen arbeider med økonomi, personalforvaltning, dagleg kontordrift og assistanse for direktør. Avdelinga har tilsette i Ørsta.

Per Magnus F. Sandsmark

DIREKTØR (SJUKMELD)

70 04 75 75, 90 81 21 96 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Gaute Øvereng

ADMINISTRASJONSSJEF (FUNG. DIREKTØR)

70 04 75 78, 47 33 41 44 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Oddny Nupen Aarflot

ADMINISTRASJONSSEKRETÆR

70 04 75 76, 90 09 93 79 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Janne D. Semb

ØKONOMISEKRETÆR

70 04 75 86, 95 15 35 37 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Seksjon for kommunikasjon og digital formidling

Seksjonen har ansvar for ekstern kommunikasjon, marknadsføring, butikkdrift, språkrøkt og digitalformidling. Seksjonen har tilsette i Ørsta og Vinje.

Maria Fet

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVAR (PERMISJON)

70 04 75 82, 98 02 19 48 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Bilete av Line Omland Eilevstjønn

Line Omland Eilevstjønn

DIGITALFORMIDLAR

97 64 21 25 / e-post

Kontorstad Vinjesenteret

Anders B. Kalvatn

SALSANSVARLEG

70 04 75 89, 99 22 36 70 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Benedikte Flataker

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVAR (VIKAR)

70 04 75 82, 91 18 90 58 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Avdeling for nynorsk skriftkultur

Avdelinga har ansvar for kunnskapsutvikling, forsking, samling og nasjonal kulturformidling, inkludert vandreutstillingar, Den kulturelle skulesekken og arrangementsturnear. Avdelinga har tilsette i Ørsta, Ulvik og Vinje.

Tone Slenes

AVDELINGSLEIAR

70 04 75 93, 91 51 88 22 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Stina Aasen Lødemel

SPESIALRÅDGIVAR/NESTLEIAR

70 04 75 95, 93 67 15 11 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Stein Arnold Hevrøy

KONSERVATOR NMF

51 11 53 31, 95 14 37 58 / e-post

Kontorstad Haugesenteret

Siri Beate Gjerde

BIBLIOTEKAR

70 05 75 83, 90 02 80 47 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Fredrik Hope

RÅDGIVAR

95 40 41 15 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Ida K. Aarflot Kornberg

FORMIDLAR

70 04 75 81, 41 25 60 64 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Kristin Person

UTSTILLINGSANSVARLEG

97 72 24 14 / e-post

Kontorstad Vinjesenteret

Anja Haugland Svingen

FORMIDLAR

51 11 53 32, 92 60 63 45 / e-post

Kontorstad Haugesenteret 

Kim Åge Furuhaug

PRODUSENT (ENGASJEMENT)

95 79 23 54 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Øystein Hide

KONSERVATOR

98 83 14 01 / e-post

Kontorstad Haugesenteret 

Stine Stennes Hovdenakk

LEKSIKONMEDARBEIDAR (ENGASJEMENT)

91 62 25 99 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Narve Fulsås

FORSKAR II

Haugesenteret og Poesifestivalen – Ulvik

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Ulvik.

Geir Netland

ARENALEIAR

51 11 53 30, 90 03 82 86 / e-post

Jorid L. Eide

VERTSKAPS- OG PROGRAMANSVARLEG

56 52 70 70, 41 04 44 49 / e-post

Anja Haugland Svingen

FORMIDLAR

51 11 53 32, 92 60 63 45 / e-post

Ivar Bu Larssen

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)

Vinjesenteret og Litteraturdagane – Vinje

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Vinje.

Kristian W. Rantala

ARENALEIAR

46 29 98 04 / e-post

Kristin Person

UTSTILLINGSANSVARLEG

97 72 24 14 / e-post

BIlete av Juan Gutiérrez-Maupome

Juna Gutiérrez-Maupome

ARENAMEDARBEIDAR

96 51 74 90 / e-post

Åsne Vesaas

VERTSKAPS- OG PROGRAMANSVARLEG

99 64 38 99 / e-post

Aasentunet og Festspela – Ørsta

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Ørsta og Volda.

Olav Øyehaug Opsvik

ARENALEIAR

70 04 75 79, 97 13 01 53 / e-post

Sigbjørn Denton Mork

DRIFTSANSVARLEG

70 04 75 77, 99 54 06 72 / e-post

Ida K. Aarflot Kornberg

FORMIDLAR

70 04 75 81, 41 25 60 64 / e-post

Ingrid I. Opedal

VERTSKAPSANSVARLEG

70 04 75 84, 90 78 05 34 / e-post

Milan Ilic

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)

Ingrid Vee Hagestuen

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)

Aslaug Marit Øyehaug

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)

Hallvard Widerøe

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)

Marita Bett Aakre

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)