Styret og tilsette

Styret

Hilde L. Bjørnsvik

styremedlem

Sæbjørn Forberg

styremedlem

Siri Beate Gjerde

styremedlem

Per Halse

rådsordførar 2018-2022

Janne S. Nygård

styremedlem

Bjørn Lødemel

1. vara for Kulturdepartementet

Sven-Roald Nystø

2. vara for Kulturdepartementet

Ellen Skodjevåg Bø

vara for rådet

Stein A. Hevrøy

vara for tilsette

Hege Lothe

vara for rådsordførar

Rådet

Per Halse

rådsordførar

Hege Lothe

varaordførar

Carl Morten Amundsen

Einar Opsvik

Karl Peder Mork

Unni Fuglestad

Jens Olav Holven

Svein Ivar Angell

Jon Gunnar Jørgensen

Maren Njøs Kurdøl

Signe Marie Kittelsaa

Astrid Gjersdal

Tove Halse Digernes

Tilsette

Administrasjonen

Per Magnus F. Sandsmark

direktør

Gaute Øvereng

administrasjonssjef

Maria Fet

kommunikasjonsrådgivar

Janne D. Semb

økonomisekretær

Oddny Nupen Aarflot

administrasjonssekretær

Allkunne

Stina Aasen Lødemel

redaktør

Steinarr Sommerset

redaksjonssekretær

Kåre Vigestad

språkmedarbeidar (engasjement)

Olav H. Hauge-senteret

Geir S. Netland

dagleg leiar

Jorid L. Eide

Vertskaps- og programansvarleg

Stein Arnold Hevrøy

konservator NMF

Guro Ljone

formidlar

Anja Haugland Svingen

Museumsvert

August Hjeltnes

museumsvert (engasjement)

Ivar Bu Larssen

museumsvert (engasjement)

Daniel Oppheim

utstillingsvert

Vinje-senteret

Kristian W. Rantala

dagleg leiar

Solveig Prestegard

museums- og festivalsekretær

Kristin Person

utstillingsansvarleg

Bilete av Line Omland Eilevstjønn

Line Omland Eilevstjønn

Digitalformidlar

BIlete av Juan Gutiérrez-Maupome

Juan Gutiérrez-Maupome

Arenamedarbeidar

Ivar Aasen-tunet

Tone Slenes

dagleg leiar

Siri Beate Gjerde

bibliotekar

Fredrik Hope

Rådgivar

Milan Ilic

kafèleiar

Anders B. Kalvatn

salsansavarleg

Ida K. Aarflot Kornberg

formidlar

Sigbjørn Mork

driftsansvarleg

Anne Natvig

konservator

Ingrid. I. Opedal

tunvert

Olav Øyehaug Opsvik

programansvarleg

Marita Bett Aakre

formidlar (engasjement)

Henry Røyset Almedal

prosjektmedarbeidar (engasjement)

Narve Fulsås

Forskar II

Ingrid Vee Hagestuen

tunassistent (engasjement)

Mari Torsdotter Hauge

Prosjektmedarbeidar (Engasjement)

Yvonne Sætre Viken

tunassistent (engasjement)

Aslaug Marit Øyehaug

tunassistent (engasjement)

Direktøren

Bilete av direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark i Aasen-tunet.

Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum.

Per Magnus F. Sandsmark

direktør

Per Magnus Finnanger Sandsmark, direktør i Nynorsk kultursentrum frå 1.11.2018.

Sandsmark er kulturvitar med mastergrad i kulturhistorie og museologi. Før han vart direktør har han mellom anna arbeidd som leksikonredaktør, formidlar, festivalprodusent, politisk rådgivar og kommunikasjonsrådgivar. Som student arbeidde han mellom anna med språkbyte frå nynorsk til bokmål i barne- og ungdomsskulen i Norsk Målungdom. 

Sandsmark deltek i debattar og samtalar om språk-, litteratur- og kulturpolitikk. Han har mellom anna vore kritikar av og forska på museumsutstillingar og dokumentert nynorsk språk, litteratur og politikk.

For meir informasjon om bakgrunn og erfaring sjå profilen til direktøren på Linkedin.

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre