Brent ord

10. juni, kl. 16.30, Salen, Aasentunet

Forfattar, språk- og litteraturvitar Ottar Grepstad og leiar i Riksmålsforbundet Trond Vernegg i samtale om Grepstads nyaste bok, Brent ord. 

Makthavarar og opprørarar har til alle tider brent skrifter for å fjerne tru og meiningar, kunnskap og kultur. I Brent ord avslører Ottar Grepstad at det brann fleire språkbål i Noreg enn i noko anna vestleg land på 1900-talet. Bøker på nynorsk og samnorsk blei brende, hengde, drukna og jordfesta av di dei var skrivne på feil språk. 

I denne samtalen får vi høyre om språkbrukarane, fysisk og symbolsk vald og aksjonsformer. Kva konsekvensar har slike handlingar for meiningsklimaet?

Grepstad møter leiar i Riksmålsforbundet, Trond Vernegg, til samtale om boka. Vernegg har vore leiar i forbundet sidan 1990 og er elles jurist og forfattar av fleire bøker. Vi er spente på kva tankar han vil dele om Grepstad si bok, ordskiftet om språk i Noreg og aksjonsformene som blir omtala.

Samtaleleiar Vidar Parr har vore redaktør for Synste Møre i mange år og er ein erfaren journalist og samtaleleiar.

Type:
Samtale

Tid:
10. juni, kl. 16.30

Stad:
Salen, Aasentunet