Det er forfattarene sjølve som les

11. juni, kl. 16.45, Aasentunet, Utstillinga

festspela-bilete

Høgtlesing ved studentar frå forfattarskulen til Det Norske Samlaget og Minotenk.

Type:
Høgtlesing

Tid:
11. juni, kl. 16.45

Stad:
Aasentunet, Utstillinga