Familieframsyning på Høgetua

12. juni, kl. 12.00, Høgetua, Aasentunet

Bilete av Høgetua i Hovdebygda
Høgetua. Foto: Laila W. Lid / Nynorsk kultursentrum

Drama- og teatergruppa ved Ørsta kulturskule inviterer til framsyning på Høgetua søndag 12. juni
Publikum møter figurane allereie på vegen til Høgetua og får ta del i små aktivitetar langs løypa. På Høgetua vil det bli eit lite skodespel basert på diktsamlinga Bjørkebokstavar av Hilde Myklebust.

Type:
Familieframsyning

Tid:
12. juni, kl. 12.00

Stad:
Høgetua, Aasentunet