Ivar Aasen-minneforedraget: Ein kanarifugl i kolgruva

10. juni, kl. 13.30, Salen, Aasentunet

Thomas Hylland Eriksen.
Thomas Hylland Eriksen. Foto: privat

Når eit språk forsvinn mistar menneska ein del av sitt repertoar. Gjennom heile vår kulturhistorie har det språklege og kulturelle mangfaldet auka. I den overoppheita globaliseringa sin tidsalder ser det ut til at utviklinga er reversert. Globalseringa sin dampvegvals jamnar ut humpar og skapar likskap der det før var variasjon. I likskap med tap av biodiversitet, er tap av språk ein forsvarsel om ei flatare verd.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Type:
Foredrag

Tid:
10. juni, kl 13.30

Stad:
Salen, Aasentunet