Skeiv lesing av Vesaas

11. juni, kl. 13.00, Salen, Aasentunet

Inger Bråtveit. Foto: Pernille Marie Walvik.
Inger Bråtveit. Foto: Pernille Marie Walvik.

I høve Skeivt kulturår 2022 og Nynorsk kultursentrum si arrangementsrekke Skeiv litteraturfest inviterer vi til ein samtale med førsteamanuensis Per Esben Myren-Svelstad og forfattar Inger Bråtveit om skeiv lesing av Tarjei Vesaas. Vi markerer også 125-årsjubileet for Vesaas med dette arrangementet. 

Litteratur er til for å lesast og dimed tolkast. I det litteraturvitskaplege arbeidet sitt ser Myren-Svelstad på korleis litteratur kan lesast homografisk. Meir spesifikt vil han her fortelje om korleis venskapet mellom karakterane Per og Olav i Vesaas-romanen Det store spelet kan lesast homoerotisk.

Kva funksjon har ei slik lesing av nesten hundre år gamal litteratur i vår tid? Etter ei innleiing om sitt arbeid vil Myren-Svelstad delta i ein samtale om dette med forfattar Inger Bråtveit. Bråtveit har sjølv mykje kunnskap om Vesaas og har skrive masteroppgåve om Is-slottet i tillegg til å late seg inspirere av han i sin eigen litteratur.

Vel møtt!

Type:
Samtale

Tid:
11. juni, kl 13.00

Stad:
Salen, Aasentunet