Aleine saman — Korona og kulturen

Adel Khan Farooq – Mine brødre

Adel Kahn Farooq les utdrag frå oppvekstromanen «Mine brødre» frå 2016, som handlar om det å høyre til.

Tekst og opplesing ved Adel Khan Farooq. Illustrasjon og animasjon ved Sheraz Ali. Foto og musikk ved Shan Quresi.

Mine Brødre først publisert av Aschehoug i 2016.

© Adel Khan Farooq (2020)

Adel Khan Farooq (f. 1991) er forfattar, journalist og filmskapar engasjert i samfunnsspørsmål knytta til identitet og oppvekst.

Illustrasjonar av Sheraz Ali. Foto: Privat
Musikk av Shan Quresi. Foto: Max Allum Nielsen
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre