Aleine saman — Korona og kulturen

Olav H. Hauge — dagens dikt

Apal i snø 7.juli

Ein apal utfor glaset i låg sol blør,
bøygd ned av snø. Atthangande, skrukka
blad skrøyver munaleg upp hans bør;
i epli som heng att, har fuglar plukka.

Han stod i snø i vår, stod søt og ør
i humlesurr og gav og tok av lukka;
og bladi smidde, nøytte alle glør,
til struten kart i lauvet mulen rukka

og vart til eple, kantute og grå.
dei laga skurv og tege rosor på,
alt med dei rodna under doggi blå.

Dei datt i doggvått gras, og regn og vind
sleit lauvet av han. Av solkraft sogi inn
byggjer han draumar att bak borkgrå kinn.

Spegelen 6.juli

Då eg var ung,
spegla eg meg
i smidjeglaset.
Hjarta ser seg
i Guds spegel.
Den er òg tilrøykt.

Grøne eple 3. juli

Sumaren var kald og regnfull.
Epli vart grøne og flekka av skurv.
Men eg plukkar og sorterar
og staplar kassane i kjellaren.
Grøne eple er betre enn inkje.
Bygdi ligg på 61° breidd.

Sumar på hall 2. juli

Revebjølla ringjer
dei siste raude klokkone,
kveldsvinden stryk
attgløymt gras.

I dag såg eg 1. juli

I dag såg eg
tvo månar,
ein ny
og ein gamal.
Eg har stor tru på nymånen.
Men det er vel den gamle.

Her vil vi i dagane framover dele dikt av Olav H. Hauge. Vi vil la Hauges poesi gje våre eigne tankar både pause og perspektiv. Gjer som Hauge, og lat diktet vere ei lauvhytte eller eit snøhus som du kan krype inn i, og vere i, i stille kveldar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email