Aleine saman — Korona og kulturen

Olav H. Hauge — dagens dikt

Morgon ved fjorden 07. august

Rutebåten bryt
svartstill sjø,
velter platejarn
mot grønt land.

Sumar på hall 06. august

Revebjølla ringjer
dei siste raude klokkone,
kveldsvinden stryk
attgløymt gras.

Morgon ved fjorden 31. juli

Rutebåten bryt
svartstill sjø,
velter platejarn
mot grønt land.

Gamal tiger 30. juli

Gamal tiger
luskar i røyrgraset
og lurer

på rov.
Skal han våga
spranget,
når han det,
har han det?

Er spennet burte,
er klør og tenner
sljoe?
Har han teke til
å lyda på
kva apone segjer,
på spottefuglane
i trei?

Viltet er kongeleg.
Med stjernor millom
veldige horn
kjem det
i kveldingi
til salthola
på sletta.

Eg har tri dikt 29. juli

Eg har tri dikt,
sa han.
Seg telja dikti.
Emily kasta dei
i ei kiste, eg
kan ikkje tru ho talde dei,
ho sprette berre ein tepakke
og skreiv eit nytt.
Det var rett. Eit godt dikt
skal lukta av te.
Eller av rå mold og nykløyvd ved.

Elvi burtanum fjorden 15. juli

Ho dett og dett
i dag som i går,
dett i berg
der berre ørn
fyk –
dett i eino,
dett tungt mot fjell
utan ljod,
utan song,
strævar og dett –
velt fram
or giljar og gjøttor,
bullar
i kvitskjegget,
stoggar
og heng –
dett
i tidløyse,
dett
i marebunden draum –
fær ikkje ord fram,
ikkje ljod …

Her vil vi i dagane framover dele dikt av Olav H. Hauge. Vi vil la Hauges poesi gje våre eigne tankar både pause og perspektiv. Gjer som Hauge, og lat diktet vere ei lauvhytte eller eit snøhus som du kan krype inn i, og vere i, i stille kveldar.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email