Fotball og felleskap

Turnéen «Fotball og fellesskap» har fått støtte frå Vestland fylke og inngår i den nasjonale satsinga til Nynorsk kultursentrum.