Digitale festspel 2020

Blomar ved bauta

Ved Tone Slenes, dagleg leiar i Ivar Aasen-tunet.

Dei nynorske festspela tek alltid til med tale og ein blome ved Ivar Aasen-statuen i Ørsta sentrum. Dagleg leiar i Ivar Aasen-tunet, Tone Slenes, fortel at også Aasen måtte isolere seg frå smittefare i samtida si. Den gongen var det koleraen som herja i verda. 

Musikk: Henning Sommero «Dei gamle fjell», Neonlys på Ivar Aasen (1986). Tekst: Ivar Aasen

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre