Digitale festspel 2020

Festspelpreike

Tittelen på årets festspelpreike er «Skjønar du det du les?». Å berre halde opp ein bibel løyser ingen problem. Nokre gongar skaper det heller berre nye, og vert eit hinder for forståing, for forsoning og for fellesskap, seier sokneprest Kristian Myklebust.

Musikk: Henning Somerro, «Vit og Tru», frå Neonlys på Ivar Aasen (1986). Tekst: Ivar Aasen.

Bilete av Kristian Myklebust, sokneprest i Volda.
Kristian Myklebust. Foto: Anders Aanes, Ivar Aasen-tunet

Kristian Myklebust er sokneprest i Volda

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre