Digitale festspel 2020

Helsingar frå festspeldiktarane Odd Nordstoga og Stein Versto

Dei nynorske festspela har blitt arrangert i Ørsta og Volda sidan 1992. Gjennom fire dagar juni feirar vi språkmangfald og litteratur mellom bakkar i berg. I år er Dei nynorske festspela digitale. Fram mot midten av juli publiserer vi ulike bidrag på denne sida, som du kan nyte når det passar for deg. Det kjem bidrag frå forfattarar, kunstnarar, forskarar og meir, og det blir både tekst, lyd og video.

Festspeldiktarane Odd Nordstoga og Stein Versto.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre