Digitale Festspel 2020

Lyse draumar sviv

der Sigurd

søv 

 

       Stein Versto

Informasjon om forfattaren/skribenten/komponisten

Les meir på:

Share on facebook
Del på Facebook
Share on twitter
Del på Twitter

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre