Nordmannen-rap kjem 17. mai

Bilete frå innspelinga av musikkvideoen til Nordmannen-rap.

17. mai slepper vi musikkvideoen til Nordmannen-arrangementet Gunnar Aurdal har laga i samarbeid med Runar Gudnason, som har skrive rappen.

Filmen er produsert av Oclin for Nynorsk kultursentrum og 17. mai-komiteen i Volda kommune har også bidrege med midlar til prosjektet.

Dei to talentfulle solistane som er med i musikkvideoen er Sigurd Andreas Aurdal og Johanna Dalsbø Tøsse, dei fire rapparane Sander Velsvik Bjørneset, Adam Mustafa Adan, Asle Rasmus Sandnes Våge og Eirik Larsen Hasle. Saman med barnekor ved barneskulane i Volda og innsendte klipp frå folket i Ørsta og Volda blir dette ein heilt ny versjon av den folkekjære songen. Det er berre å glede seg!

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre