Podkast

Nynorsk no — podkast

Podkasten om språk, kultur og kunnskap

Dette er ein podkast som tek opp aktuelle tema innan språk, kultur og kunnskap. Her finn du god underhaldning samstundes som du kan lære noko nytt og spennande.

Podkasten er produsert av Nynorsk kultursentrum.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre