Ivar Aasen-boksamlinga

Ivar Aasen, Aasentunet

2 400 titlar som høyrte til Ivar Aasen (1813-1896) og er ein del av basisutstillinga i Aasentunet.

Flytta frå Steinhuset til nybygget i 2000, juridisk overført frå Sunnmøre Museum i 2014.