Ivar Aasen-manuskrift

Ivar Aasen, Ivar Aasen-tunet, Nasjonalbiblioteket

218 originalmanuskript av Ivar Aasen. Desse er registrert i lista av Nasjonalbiblioteket. Aasenmateriale kopiert etter originaler tilhørende fru Djupedal.

Dette er gitt som gåve frå familien Djupedal til Nynorsk kultursentrum.

Add Your Comment

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre