Ivar Aasen-manuskrift

Ivar Aasen, Aasentunet, Nasjonalbiblioteket

218 originalmanuskript av Ivar Aasen. Desse er registrert i lista av Nasjonalbiblioteket. Aasenmateriale kopiert etter originaler tilhørende fru Djupedal.

Dette er gitt som gåve frå familien Djupedal til Nynorsk kultursentrum.