Sivert Aarflot-arkivet

Sivert Aarflot, Aasentunet

I deponi frå Sunnmøre Museum om Sivert Aarflot og trykkar-, biblioteks- og presseverksemda hans.