Styret og tilsette

Styret

Hilde L. Bjørnsvik

styremedlem

Sæbjørn Forberg

styremedlem

Siri Beate Gjerde

styremedlem

Lars Kvestad

styremedlem

Janne Nygård

styremedlem

Per Halse

rådsordførar 2018-2022

Bjørn Lødemel

1. vara for Kulturdepartementet

Sven-Roald Nystø

2. vara for Kulturdepartementet

Bjørn Lødemel

1. vara for Kulturdepartementet

Sven-Roald Nystø

2. vara for Kulturdepartementet

Ellen Skodjevåg Bø

vara for rådet

Stein A. Hevrøy

vara for tilsette

Hege Lothe

vara for rådsordførar

Rådet

Per Halse

rådsordførar

Hege Lothe

varaordførar

Carl Morten Amundsen

Einar Opsvik

Karl Peder Mork

Unni Fuglestad

Jens Olav Holven

Helga Mannsåker

Jon Gunnar Jørgensen

Maren Njøs Kurdøl

Arne Vinje

Astrid Gjersdal

Tove Halse Digernes

Tilsette

Seksjon for administrasjon og økonomi

Staben forvaltar fellestenester på vegner av heile organisasjonen og på tvers av avdelingar. Seksjonen arbeider med økonomi, personalforvaltning, dagleg kontordrift og assistanse for direktør. Avdelinga har tilsette i Ørsta.

Per Magnus F. Sandsmark

direktør (sjukmeld)

Kontorstad Aasentunet

Gaute Øvereng

administrasjonssjef (fung. direktør)

Kontorstad Aasentunet

Oddny Nupen Aarflot

administrasjonssekretær

Kontorstad Aasentunet

Janne D. Semb

økonomisekretær

Kontorstad Aasentunet

Seksjon for kommunikasjon og digital formidling

Seksjonen har ansvar for ekstern kommunikasjon, marknadsføring, butikkdrift, språkrøkt og digitalformidling. Seksjonen har tilsette i Ørsta og Vinje.

Maria Fet

kommunikasjonsrådgivar (permisjon)

Kontorstad Aasentunet

Bilete av Line Omland Eilevstjønn

Line Omland Eilevstjønn

Digitalformidlar

Kontorstad Vinjesenteret

Anders B. Kalvatn

salsansvarleg

Kontorstad Aasentunet

Steinarr Sommerset

språkansvarleg

Kontorstad Aasentunet

Sunniva Krøvel-Velle

Marknadsførar

Kontorstad Aasentunet

Avdeling for nynorsk skriftkultur

Avdelinga har ansvar for kunnskapsutvikling, forsking, samling og nasjonal kulturformidling, inkludert vandreutstillingar, Den kulturelle skulesekken og arrangementsturnear. Avdelinga har tilsette i Ørsta, Ulvik og Vinje.

Tone Slenes

avdelingsleiar

Kontorstad Aasentunet

Stina Aasen Lødemel

spesialrådgivar/ nestleiar

Kontorstad Aasentunet

Stein Arnold Hevrøy

konservator NMF

Kontorstad Haugesenteret

Siri Beate Gjerde

bibliotekar

Kontorstad Aasentunet

Fredrik Hope

Rådgivar

Kontorstad Aasentunet

Anne Natvig

konservator

Kontorstad Aasentunet

Ida K. Aarflot Kornberg

formidlar

Kontorstad Aasentunet

Kristin Person

utstillingsansvarleg

Kontorstad Vinjesenteret

Anja Haugland Svingen

formidlar (engasjement)

Kontorstad Haugesenteret

Narve Fulsås

Forskar II

Henry Røyset Almedal

prosjektmedarbeidar (engasjement)

Haugesenteret og Poesifestivalen – Ulvik

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Ulvik.

Geir S. Netland

arenaleiar

Jorid L. Eide

Vertskaps- og programansvarleg

Anja Haugland Svingen

formidlar (engasjement)

Ivar Bu Larssen

museumsvert (engasjement)

Daniel Oppheim

museumsvert

August Hjeltnes

museumsvert (engasjement)

Vinjesenteret og Litteraturdagane – Vinje

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Vinje.

Kristian W. Rantala

dagleg leiar

Kristin Person

utstillingsansvarleg

BIlete av Juan Gutiérrez-Maupome

Juan Gutiérrez-Maupome

Arenamedarbeidar

Åsne Vesaas

program- og vertskapsansvarleg

Aasentunet og Festspela – Ørsta

Olav Øyehaug Opsvik

arenaleiar

Sigbjørn Mork

driftsansvarleg

Ida K. Aarflot Kornberg

formidlar

Ingrid. I. Opedal

vertskapsansvarleg

Mathias Vasbotn Remmereit

festivalprodusent (engasjement)

Milan Ilic

museumsvert

Ingrid Vee Hagestuen

museumsvert (engasjement)

Aslaug Marit Øyehaug

museumsvert (engasjement)

Yvonne Sætre Viken

museumsvert (engasjement)