Kontakt oss

Styret

Reidar Sandal

styreleiar
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2022-2026

Amela Koluder

nestleiar
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2020-2024

Kristin Bakken

styremedlem
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2022-2024

Sæbjørn Forberg

styremedlem
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2016-2024

Siri Beate Gjerde

styremedlem
Vald av dei tilsette 2018-2024

Lars Kvestad

styremedlem
Vald av rådet 2020-2024

Janne Nygård

styremedlem
Vald av rådet 2020-2024

Hege Lothe

rådsordførar
Observatør i styret 2020-2023

Monica Bjermeland

1. vara for Kulturdepartementet
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2022-

Geir Sverre Braut

2. vara for Kulturdepartementet
Oppnemnd av Kulturdepartementet 2022-

Ellen Skodjevåg Bø

varamedlem
Vald av rådet 2020-2024

Stein A. Hevrøy

vara for tilsette
Vald av dei tilsette 2016-2018, 2020-2024

Rådet

Vestland fylkeskommune

Hege Lothe, rådsordførar
Toril Mongstad, varamedlem

Rogaland fylkeskommune

Unni Fuglestad, vara for rådsordførar
Jon Torger Salte, varamedlem

Det Norske Teatret

Carl Morten Amundsen, rådsmedlem
Inger Johanne Sæterbakk , varamedlem

Høgskulen på Vestlandet

Gunnar Yttri, rådsmedlem
Eli Natvik, varamedlem

Høgskulen i Volda

Gudrun Kløve Juuhl, rådsmedlem
Harald Endre Tafjord, varamedlem

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

Gunnar Strøm, rådsmedlem
Hallvor Lilleslett, varamedlem

Litteraturselskapet Det Norske Samlaget

Edmund, Austigard, rådsmedlem
Håkon Kolmannskog, varamedlem

Viti

Cecilie Rørstad, rådsmedlem
Robert Voldnes, varamedlem

Møre folkehøgskule

Rune Hovde, rådsmedlem
Jarle Strømmegjerde, varamedlem

Møre og Romsdal fylkeskommune

Jon Aasen, rådsmedlem
Anders Riise, varamedlem

Noregs Mållag

Karl Peder Mork, rådsmedlem
Monika Haanes Waagan, varamedlem

Noregs Teknisk-naturvitskaplege universitetet (NTNU)

Ivar Berg, rådsmedlem
Randi Solheim, varamedlem

Noregs Ungdomslag

Maria Austbø, rådsmedlem
Tone Mjelde, varamedlem

Ulvik herad

Jens Olav Holven, rådsmedlem
Hans Petter Thorbjørnsen, varamedlem

Universitetet i Bergen

Helga Mannsåker, rådsmedlem
Svein Ivar Angell, varamedlem

Universitetet i Oslo

Jon Gunnar Jørgensen, rådsmedlem
Unn Røyneland, varamedlem

Universitetet i Tromsø, Noregs arktiske universitet

Ketil Zachariassen, rådsmedlem
Åsne Ø. Høgetveit, varamedlem

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Maren Njøs Kurdøl, rådsmedlem
Magnus Halvorsen, varamedlem

Vinje kommune

Arne Vinje, rådsmedlem
Signe Marie Kittelsaa, varamedlem

Volda kommune

Astrid Gjersdal, rådsmedlem
Jarle Isene, varamedlem

Ørsta kommune

Tove Halse Digernes, rådsmedlem
Synnøve Sætre, varamedlem

Tilsette

Seksjon for administrasjon og økonomi

Staben forvaltar fellestenester på vegner av heile organisasjonen og på tvers av avdelingar. Seksjonen arbeider med økonomi, personalforvaltning, dagleg kontordrift og assistanse for direktør. Avdelinga har tilsette i Ørsta.

Per Magnus F. Sandsmark

DIREKTØR

70 04 75 75, 90 81 21 96 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Gaute Øvereng

ADMINISTRASJONSSJEF

70 04 75 78, 47 33 41 44 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Oddny Nupen Aarflot

ADMINISTRASJONSSEKRETÆR

70 04 75 76, 90 09 93 79 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Janne D. Semb

ØKONOMISEKRETÆR

70 04 75 86, 95 15 35 37 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Seksjon for kommunikasjon og digital formidling

Seksjonen har ansvar for ekstern kommunikasjon, marknadsføring, butikkdrift, språkrøkt og digitalformidling. Seksjonen har tilsette i Ørsta og Vinje.

Maria Fet

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVAR

70 04 75 82, 98 02 19 48 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Mari Tveiti, digitalformidlar Nynorsk kultursentrum

Mari Tveiti

DIGITALFORMIDLAR

46 70 09 12 / e-post

Kontorstad Vinjesenteret

Anders B. Kalvatn

SALSANSVARLEG

70 04 75 89, 99 22 36 70 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Avdeling for nynorsk skriftkultur

Avdelinga har ansvar for kunnskapsutvikling, forsking, samling og nasjonal kulturformidling, inkludert vandreutstillingar, Den kulturelle skulesekken og arrangementsturnear. Avdelinga har tilsette i Ørsta, Ulvik og Vinje.

Tone Slenes

AVDELINGSLEIAR

70 04 75 93, 91 51 88 22 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Stina Aasen Lødemel

SPESIALRÅDGIVAR

70 04 75 95, 93 67 15 11 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Stein Arnold Hevrøy

KONSERVATOR NMF

51 11 53 31, 95 14 37 58 / e-post

Kontorstad Haugesenteret

Siri Beate Gjerde. Foto: Benedikte Flataker

Siri Beate Gjerde

BIBLIOTEKAR

70 05 75 83, 90 02 80 47 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Drifa Gudmundsdottir, barne- og ungdomsformidlar Nynorsk kultursentrum.

Drifa Gudmundsdottir

BARNE- OG UNGDOMSFORMIDLAR

46 70 08 31 / e-post

Kontorstad Vinjesenteret

Fredrik Hope

KONSERVATOR

95 40 41 15 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Kristin Person

UTSTILLINGSANSVARLEG

97 72 24 14 / e-post

Kontorstad Vinjesenteret

Anja Haugland Svingen.

Anja Haugland Svingen

FORMIDLAR

51 11 53 32, 92 60 63 45 / e-post

Kontorstad Haugesenteret 

Kim Åge Furuhaug.

Kim Åge Furuhaug

PRODUSENT (ENGASJEMENT)

95 79 23 54 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Øystein Hide

KONSERVATOR (ENGASJEMENT)

98 83 14 01 / e-post

Kontorstad Haugesenteret 

Stine Stennes Hovdenakk.

Stine Stennes Hovdenakk

KONSERVATOR

91 62 25 99 / e-post

Kontorstad Aasentunet

Bilete av Narve Fulsås

Narve Fulsås

FORSKAR II

Haugesenteret og Poesifestivalen – Ulvik

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Ulvik.

Geir Netland

ARENALEIAR

51 11 53 30, 90 03 82 86 / e-post

Jorid L. Eide

VERTSKAPS- OG PROGRAMANSVARLEG

56 52 70 70, 41 04 44 49 / e-post

Anja Haugland Svingen.

Anja Haugland Svingen

FORMIDLAR

51 11 53 32, 92 60 63 45 / e-post

Ivar Bu Larssen

MUSEUMSVERT

Mari Li Hjartnes

MUSEUMSVERT

Gard V. Netland

MUSEUMSVERT

Vinjesenteret og Litteraturdagane – Vinje

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Vinje.

Petra Helgesen

ARENALEIAR

97 78 28 05 / e-post

Kristin Person

UTSTILLINGSANSVARLEG

97 72 24 14 / e-post

Aasne Vesaas.

Åsne Vesaas

VERTSKAPS- OG PROGRAMANSVARLEG

46 70 60 73 / e-post

Ingebjørg Nestestog Edland

MUSEUMSVERT

Vigdis Kaasa

MUSEUMSVERT

Anne T. Romtveit

MUSEUMSVERT

Nora Nessæther

MUSEUMSVERT

Aasentunet og Festspela – Ørsta

Avdelinga har hovudansvar for dagleg drift av kulturtilbodet vårt i Ørsta og Volda.

Olav Øyehaug Opsvik

ARENALEIAR

70 04 75 79, 97 13 01 53 / e-post

Sigbjørn Denton Mork

DRIFTSANSVARLEG

70 04 75 77, 99 54 06 72 / e-post

Ida K. Aarflot Kornberg

FORMIDLAR

70 04 75 81, 41 25 60 64 / e-post

Ingrid Vee Hagestuen

MUSEUMSVERT

Aslaug Marit Øyehaug

MUSEUMSVERT

Anne Jorunn Garmo

MUSEUMSVERT (ENGASJEMENT)

Julie Garmo

MUSEUMSVERT

August Sellevold

MUSEUMSVERT

Matilde Rødhammer

MUSEUMSVERT