Tilbake til alle arrangement

Skuleturné: Les for livet! i Agder

24.02.2020, 13:07 - 06.03.2020, 14:00
  • Type: Den kulturelle skulesekken
  • Tid: 24.02.2020 - 13:07 06.03.2020 - 14:00

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre