Tilbake til alle arrangement

Skuleturné: Les for livet! i Vestland

13.01.2020, 12:55 - 31.01.2020, 16:00
Bilete frå Den kulturelle skulesekken forestillinga Les for livet

Desse vekene reiser utøvarane våre rundt i Vestland fylke. Les meir om Den kulturelle skulesekken.

  • Type: Den kulturelle skulesekken
  • Tid: 13.01.2020 - 12:55 31.01.2020 - 16:00
  • Stad:Vestland

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre