Tilbake til alle arrangement

Skuleturné: Tenk om eg var ein tanke i Møre og Romsdal

06.01.2020, 12:57 - 17.01.2020, 12:58
  • Type: Den kulturelle skulesekken
  • Tid: 06.01.2020 - 12:57 17.01.2020 - 12:58
  • Stad:Møre og Romsdal

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre