Tilbake til alle arrangement

Tenk om eg var ein tanke i Møre og Romsdal

25.05.2020, 13:12 - 29.05.2020, 16:00
  • Type: Den kulturelle skulesekken
  • Tid: 25.05.2020 - 13:12 29.05.2020 - 16:00

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre