Tilbake til alle arrangement

AVLYST! Olaug Nilssens basar, Årdal folkebibliotek

01.04.2020, 16:50 - 01.05.2020, 16:50
  • Type: Vandreutstilling
  • Tid: 01.04.2020 - 16:50 01.05.2020 - 16:50

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre