200 000 kr til nynorsk på festivalar og turnear

Nynorsk kultursentrum får i overkant av 200 000 kr frå Kulturdepartementet.