Nytt frå Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum – musea for skriftkultur arbeider kvar dag for å gjere nynorsk kunnskap og kultur synleg i heile landet.

Kvart år finn du utstillingar og arrangement frå oss ved bibliotek, kulturhus, museum og skular i heile landet. Vi driv Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje. Alle desse stadene byr vi på spennande språk- og litteraturopplevingar på utstillingar, festival og arrangement. Stiftinga driv også barnenettstaden tunkatten.no og podkastkanalen Nynorsk no.

I samarbeid med andre samlar, dokumenterer og forskar vi på nynorsk skriftkultur. Vi har eigne kulturhistoriske samlingar og arkiv, og driv eit fag- og forskingsbibliotek. Vi prøver å finne ut kva rolle det nynorske har for kvar enkelt nynorskbrukar, i norsk kulturarv og i det internasjonale språklege mangfaldet.

Nynorsk kultursentrum gir råd til styresmaktene og ulike kultur- og vitskapsinstitusjonar om korleis dei kan arbeide for nynorsk skriftkultur.

Smittevern

Nynorsk kultursentrum arbeider for å ta vare på tryggleiken til gjester og tilsette ved arenaene våre, og vi følgjer dei nasjonale smittevernråda.

Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.
Personar som er smitta av korona, som sit i karantene, eller som har symptom på luftvegsinfeksjon (til dømes feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand), skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.
Vi oppmodar alle gjester til å halde seg oppdaterte på gjeldande nasjonale råd og retningslinjer, då desse kan endre seg.

Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.

Hald minst ein meter avstand til andre under besøket.

Video- og lydinstallasjonar er stengde, og vi oppmodar gjestar om å ikkje ta på gjenstandar.

Gjester som deltek på omvising eller andre arrangement, må registrere seg med rett namn, e-postadresse og telefonnummer for å sikre ev. smittesporing.

Bruk helst alternativ til kollektivtransport til og frå våre arenaer.

Max 5 personar samstundes i museumsbutikken ved Haugesenteret.

Max 10 personar samstundes i utstillinga, og maks 30 i butikken/kaféen, i Aasentunet.

Med omsyn til gjeldande reglement for lokaler med fastmonterte sete har salen i Aasentunet halv kapasitet, det vil seie 55 plassar

Personar som er smitta av korona, som sit i karantene, eller som har symptom på luftvegsinfeksjon (til dømes feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand), skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.  

Vi oppmodar alle gjester til å halde seg oppdaterte på gjeldande nasjonale råd og retningslinjer, då desse kan endre seg.

Fakta og fantasi

I samband med opninga av Vinjesenteret for dikting og journalistikk, har Nynorsk kultursentrum utfordra eit utval forfattarar og journalistar til å skrive ein tekst som utforskar forholdet mellom fakta og fantasi.  

Ronny Brede Aase

«Ting eg har lært om babyar og musikksmak»
Les meir

Frode Grytten

«Gjensyn med første person eintal»
Les meir

Øyvind Strømmen

«Byen med dei to åsane»
Les meir

Hilde Lysengen Havro

«Aasmund (203) bygde hytte ved Bygdin – Har aldri angra!»
Les meir

Heidi Furre

«Horror»
Les meir

Yasmin Syed

«Fantasi og fakta»
Les meir

Linda Eide

«Sanninga med livet»
Les meir

Museumsbutikken

På Handlenett.no kan du kjøpe gåver og bøker til deg og dine.

Ivar Aasen-boksar
frå kr 169,-

Sitjeunderlag med Vinje-sitat
kr 259,-

Turkopp Hauge
kr 269,-

Arenaene våre