Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum – musea for skriftkultur arbeider kvar dag for å gjere nynorsk kunnskap og kultur synleg i heile landet.

Kvart år finn du utstillingar og arrangement frå oss ved bibliotek, kulturhus, museum og skular i heile landet. Vi driv Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje. Alle desse stadene byr vi på spennande språk- og litteraturopplevingar på utstillingar, festival og arrangement. Stiftinga driv også barnenettstaden tunkatten.no og podkastkanalen Nynorsk no.

I samarbeid med andre samlar, dokumenterer og forskar vi på nynorsk skriftkultur. Vi har eigne kulturhistoriske samlingar og arkiv, og driv eit fag- og forskingsbibliotek. Vi prøver å finne ut kva rolle det nynorske har for kvar enkelt nynorskbrukar, i norsk kulturarv og i det internasjonale språklege mangfaldet.

Nynorsk kultursentrum gir råd til styresmaktene og ulike kultur- og vitskapsinstitusjonar om korleis dei kan arbeide for nynorsk skriftkultur.

FESTSPELA

10.–13. juni 2021

Årets festspeldiktar er forfattaren Sigmund Løvåsen.

Nynorsk kultursentrum og Aasentunet legg planar innanfor gjeldande rammer og omsyn til smittevern, og lovar ei trygg oppleving.

Nytt frå Nynorsk kultursentrum

Mitt språk – min song: Kim Rysstad

Nynorsk kultursentrum har invitert fire artistar til å skrive ein ny song med nynorsk tekst. Vokalist Kim Rysstad frå Valle i Setesdal song seg inn i hjarta våre då han tok seg heile vegen til finalen av Stjernekamp i 2019. No har han skrive ein song til bestefar sin. Endeleg.

Les meir

Mitt språk – min song: Enslaved

Nynorsk kultursentrum har invitert fire artistar og band til å skrive ein ny song med nynorsk tekst. Møt Grutle Kjellson og Ivar Bjørnson frå det Haugesund-baserte ekstremmetall-bandet Enslaved.

Les meir

Mitt språk – min song: Daniel Kvammen

Nynorsk kultursentrum har invitert fire artistar til å skrive ein ny song med nynorsk tekst. Blant dei finn me den følsame hallingen Daniel Kvammen. Songen han har skrive er fyrste smakebit frå den nye plata han slepper i oktober. Me fortener ein som han.

Les meir

Smittevern

Nynorsk kultursentrum arbeider for å ta vare på tryggleiken til gjester og tilsette ved arenaene våre, og vi følgjer dei nasjonale smittevernråda.

Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.

Hald minst ein meter avstand til andre under besøket.

Video- og lydinstallasjonar er stengde, og vi oppmodar gjestar om å ikkje ta på gjenstandar.

Gjester som deltek på omvising eller andre arrangement, må registrere seg med rett namn, e-postadresse og telefonnummer for å sikre ev. smittesporing.

Bruk helst alternativ til kollektivtransport til og frå våre arenaer.

Max 5 personar samstundes i museumsbutikken ved Haugesenteret.

Max 10 personar samstundes i utstillinga, og maks 30 i butikken/kaféen, i Aasentunet.

Med omsyn til gjeldande reglement for lokaler med fastmonterte sete har salen i Aasentunet halv kapasitet, det vil seie 55 plassar

Personar som er smitta av korona, som sit i karantene, eller som har symptom på luftvegsinfeksjon (til dømes feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand), skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.  

Vi oppmodar alle gjester til å halde seg oppdaterte på gjeldande nasjonale råd og retningslinjer, då desse kan endre seg.

Stader for skrift

Kva betyr heimstaden til ein forfattar for skrivinga? Og kvar er eigentleg «heime»? I prosjektet Stader for skrift ser vi sju forfattarar frå Møre og Romsdal gjennom tre ulike blikk.

Portrettbilete av Mette Karlsvik

Mette Karlsvik

Sjå og høyr meir
Bilde av Brit Bildøen

Brit Bildøen

Sjå og høyr meir
Bilete av Hilde Myklebust

Hilde Myklebust

Sjå og høyr meir
Bilete av Marit Kaldhol

Marit Kaldhol

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Knut Ødegård

Knut Ødegård

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Jan Ove Ulstein

Jan Ove Ulstein

Sjå og høyr meir

Museumsbutikken

På Handlenett.no kan du kjøpe gåver og bøker til deg og dine.

Ivar Aasen-boksar
frå kr 169,-

Sitjeunderlag med Vinje-sitat
kr 259,-

Turkopp Hauge
kr 269,-

Arenaene våre