Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum – musea for skriftkultur arbeider kvar dag for å gjere nynorsk kunnskap og kultur synleg i heile landet.

Kvart år finn du utstillingar og arrangement frå oss ved bibliotek, kulturhus, museum og skular i heile landet. Vi driv Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje. Alle desse stadene byr vi på spennande språk- og litteraturopplevingar på utstillingar, festival og arrangement. Stiftinga driv også barnenettstaden tunkatten.no og podkastkanalen Nynorsk no.

I samarbeid med andre samlar, dokumenterer og forskar vi på nynorsk skriftkultur. Vi har eigne kulturhistoriske samlingar og arkiv, og driv eit fag- og forskingsbibliotek. Vi prøver å finne ut kva rolle det nynorske har for kvar enkelt nynorskbrukar, i norsk kulturarv og i det internasjonale språklege mangfaldet.

Nynorsk kultursentrum gir råd til styresmaktene og ulike kultur- og vitskapsinstitusjonar om korleis dei kan arbeide for nynorsk skriftkultur.

FESTSPELA

10.–13. juni 2021

Årets festspeldiktar er forfattaren Sigmund Løvåsen.

Nynorsk kultursentrum og Aasentunet legg planar innanfor gjeldande rammer og omsyn til smittevern, og lovar ei trygg oppleving.

Nytt frå Nynorsk kultursentrum

Foto av Lisbeth Dreyer

Vårstemning med Lisbeth Dreyer

Litteraturhus i Møre og Romsdal inviterer til ei hagevandring utanom det vanlege på dei lokale biblioteka i Volda, Stranda, Vanylven og Sula 20.–22. april. Forfattar Lisbeth Dreyer kjem for å snakke om den nye boka si Små hagar.

Les meir
Bilete av direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark

Ny tidsrekning i norsk språkpolitikk

Eit samla storting vedtok ny språklov i dag, 25. mars 2021. – Dette er ei ny tidsrekning i norsk språkpolitikk. Språk og språkleg mangfald har frå no av ei solid lovforankring, seier direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Les meir

Smittevern

Nynorsk kultursentrum arbeider for å ta vare på tryggleiken til gjester og tilsette ved arenaene våre, og vi følgjer dei nasjonale smittevernråda.

Alle arrangement i regi av Nynorsk kultursentrum er avlyst eller utsett til etter 14. april.

Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.

Hald minst to meters avstand til andre under besøket.

Video- og lydinstallasjonar er stengde, og vi oppmodar gjestar om å ikkje ta på gjenstandar.

Gjester som deltek på omvising eller andre arrangement, må registrere seg med rett namn, e-postadresse og telefonnummer for å sikre ev. smittesporing.

Bruk helst alternativ til kollektivtransport til og frå våre arenaer.

Max 5 personar samstundes i museumsbutikken ved Haugesenteret og max 10 i museumsbutikken og kaféen ved Aasentunet.

Vi tillét utleige for inntil 20 personar med faste tilviste sitteplassar.

Personar som er smitta av korona, som sit i karantene, eller som har symptom på luftvegsinfeksjon (til dømes feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand), skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.  

Vi oppmodar alle gjester til å halde seg oppdaterte på gjeldande nasjonale råd og retningslinjer, då desse kan endre seg.

Stader for skrift

Kva betyr heimstaden til ein forfattar for skrivinga? Og kvar er eigentleg «heime»? I prosjektet Stader for skrift ser vi sju forfattarar frå Møre og Romsdal gjennom tre ulike blikk.

Portrettbilete av Mette Karlsvik

Mette Karlsvik

Sjå og høyr meir
Bilde av Brit Bildøen

Brit Bildøen

Sjå og høyr meir
Bilete av Hilde Myklebust

Hilde Myklebust

Sjå og høyr meir
Bilete av Marit Kaldhol

Marit Kaldhol

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Knut Ødegård

Knut Ødegård

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Jan Ove Ulstein

Jan Ove Ulstein

Sjå og høyr meir

Museumsbutikken

På Handlenett.no kan du kjøpe gåver og bøker til deg og dine.

Ivar Aasen-boksar
frå kr 169,-

Sitjeunderlag med Vinje-sitat
kr 259,-

Turkopp Hauge
kr 269,-

Arenaene våre