Stader for skrift

Kva betyr heimstaden til ein forfattar for skrivinga? Og kvar er eigentleg «heime»? I prosjektet Stader for skrift får vi dei neste vekene sjå sju forfattarar frå Møre og Romsdal gjennom tre ulike blikk – følg med! 

Portrettbilete av Mette Karlsvik

Mette Karlsvik

Sjå og høyr meir
Bilde av Brit Bildøen

Brit Bildøen

Sjå og høyr meir
Bilete av Hilde Myklebust

Hilde Myklebust

Sjå og høyr meir
Bilete av Marit Kaldhol

Marit Kaldhol

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Knut Ødegård

Knut Ødegård

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Jan Ove Ulstein

Jan Ove Ulstein

Sjå og høyr meir

Smittevern

Nynorsk kultursentrum arbeider for å ta vare på tryggleiken til gjester og tilsette ved arenaene våre, og vi følgjer dei nasjonale smittevernråda.

  • Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.
  • Hald minst meters avstand til andre under besøket.
  • Video- og lydinstallasjonar er stengde, og vi oppmodar gjestar om å ikkje ta på gjenstandar.
  • Gjester som deltek på omvising eller andre arrangement, må registrere seg med rett namn, e-postadresse og telefonnummer for å sikre ev. smittesporing.
  • Bruk helst alternativ til kollektivtransport til og frå våre arenaer.
  • Max 5 personar samstundes i museumsbutikken ved Haugesenteret og max 10 i museumsbutikken og kaféen ved Aasentunet.
  • Vi tillét utleige for ti inntil personar inkludert arrangør.
  • Personar som er smitta av korona, som sit i karantene, eller som har symptom på luftvegsinfeksjon (til dømes feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand), skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.  
  • Vi oppmodar alle gjester til å halde seg oppdaterte på gjeldande nasjonale råd og retningslinjer, då desse kan endre seg.

Nytt frå Nynorsk kultursentrum

Den kulturelle skulesekken – Les for livet: fluktrute

I januar–mars er alle 5.–7. klassene i Volda og Ørsta inviterte til Aasentunet og eit nytt tilbod i Den kulturelle skulesekken frå Nynorsk kultursentrum. 20 engasjerte elevar frå 7. klasse ved Bratteberg skule i Volda fekk vere med på premieren 18. januar.

Les meir

Eit godt digitalt år for Nynorsk kultursentrum

I 2020 var det for første gong over 800 000 besøk på nettsidene til Nynorsk kultursentrum. – Eg er glad vi har vore til stades digitalt i eit år der fysisk nærvær har vore vanskeleg, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Les meir

Museumsbutikken

På Handlenett.no kan du kjøpe gåver og bøker til deg og dine.

Ivar Aasen-boksar
frå kr 169,-

Bokstøtte A.O. Vinje
kr 229,-

Babysmekke – Olav H. Hauge
kr 89,-

Arenaene våre

Våre nasjonale turnear

Arrangement ved arenaene og festivalane våre finn de på deira eigne heimesider.

Vandreutstillingar

06januarmåndag
Musikarane Annlaug Børsheim og Mari Skeie Ljones.
Den kulturelle skulesekken

Skuleturné: Tenk om eg var ein tanke i Møre og Romsdal

Tid:måndag, 06.01.202006.01.2020 - 12:57 - 17.01.2020 - 12:58 / Møre og Romsdal
13januarmåndag
Bilete frå Den kulturelle skulesekken forestillinga Les for livet
Den kulturelle skulesekken

Skuleturné: Les for livet! i Vestland

Tid:måndag, 13.01.202013.01.2020 - 12:55 - 31.01.2020 - 16:00 / Vestland
13januarmåndag
Den kulturelle skulesekken

Skuleturné: Snakk om språk i Rogaland

Tid:måndag, 13.01.202013.01.2020 - 13:00 - 24.01.2020 - 16:00 / Rogaland

Nynorsk kultursentrum

Stiftinga Nynorsk kultursentrum arbeider kvar dag for å gjere nynorsk kunnskap og kunst synleg i heile landet.

Kvart år besøker vi kommunar i heile landet med utstillingar eller arrangement. Vi driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta, Olav H. Hauge-senteret i Ulvik og Vinje-senteret i Vinje. Alle desse stadene kan vi tilby spennande språk- og litteraturopplevingar på utstillingar, festival og arrangement. Stiftinga driv også barnenettstaden tunkatten.no og det nynorske leksikonet allkunne.no.

I samarbeid med andre dokumenterer og forskar våre tilsette på nynorsk språk og litteratur. Det dannar grunnlaget for dei råda vi gir til styresmaktene om språk-, litteratur- og kulturpolitikk.