Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum musea for skriftkultur, arbeider kvar dag for å gjere nynorsk kunnskap og kultur synleg i heile landet.

Kvart år finn du utstillingar og arrangement frå oss ved bibliotek, kulturhus, museum og skular i heile landet. Vi driv Aasentunet i Ørsta, Haugesenteret i Ulvik og Vinjesenteret i Vinje. Alle desse stadene byr vi på spennande språk- og litteraturopplevingar på utstillingar, festival og arrangement. Stiftinga driv også barnenettstaden tunkatten.no og podkastkanalen Nynorsk no.

I samarbeid med andre samlar, dokumenterer og forskar vi på nynorsk skriftkultur. Vi har eigne kulturhistoriske samlingar og arkiv, og driv eit fag- og forskingsbibliotek. Vi prøver å finne ut kva rolle det nynorske har for kvar enkelt nynorskbrukar, i norsk kulturarv og i det internasjonale språklege mangfaldet.

Nynorsk kultursentrum gir råd til styresmaktene og ulike kultur- og vitskapsinstitusjonar om korleis dei kan arbeide for nynorsk skriftkultur.

FESTSPELA

10.–13. juni 2021

Årets festspeldiktar er forfattaren Sigmund Løvåsen.

Nynorsk kultursentrum og Aasentunet legg planar innanfor gjeldande rammer og omsyn til smittevern, og lovar ei trygg oppleving.

Nytt frå Nynorsk kultursentrum

Forfattarmøte med Tore Renberg

Møre og Romsdal har ikkje eit eige litteraturhus, men mange hus som kan fyllast av litteratur. Prosjektet Litteraturhus i Møre og Romsdal er godt i gang, og 10.–12. mars besøkjer forfattar Tore Renberg biblioteka i Brattvåg, Giske, Ulstein, Vanylven og Ålesund.

Les meir

Sigmund Løvåsen er årets festspeldiktar

Festspela blir gjennomført 10.–13. juni 2021 med festspeldiktar Sigmund Løvåsen. Nynorsk kultursentrum og Aasentunet legg planar innanfor gjeldande rammer og omsyn til smittevern, og lovar ei trygg oppleving.

Les meir

Overskot for Nynorsk kultursentrum i 2020

Nynorsk kultursentrum gjekk med overskot, trass i stor nedgang i kommersielle inntekter i 2020. – Nynorsk kultursentrum har klart å skape tilbod som fremjar nynorsk skriftkultur lokalt, nasjonalt og digitalt innanfor vanskelege rammer i heile 2020, seier styreleiar Lodve Solholm.

Les meir

Smittevern

Nynorsk kultursentrum arbeider for å ta vare på tryggleiken til gjester og tilsette ved arenaene våre, og vi følgjer dei nasjonale smittevernråda.

  • Hugs handvask/handspriting før, under og etter besøket.
  • Hald minst meters avstand til andre under besøket.
  • Video- og lydinstallasjonar er stengde, og vi oppmodar gjestar om å ikkje ta på gjenstandar.
  • Gjester som deltek på omvising eller andre arrangement, må registrere seg med rett namn, e-postadresse og telefonnummer for å sikre ev. smittesporing.
  • Bruk helst alternativ til kollektivtransport til og frå våre arenaer.
  • Max 5 personar samstundes i museumsbutikken ved Haugesenteret og max 10 i museumsbutikken og kaféen ved Aasentunet.
  • Vi tillét utleige for ti inntil personar inkludert arrangør.
  • Personar som er smitta av korona, som sit i karantene, eller som har symptom på luftvegsinfeksjon (til dømes feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand), skal ikkje besøkje museet eller vere på arbeid.  
  • Vi oppmodar alle gjester til å halde seg oppdaterte på gjeldande nasjonale råd og retningslinjer, då desse kan endre seg.

Stader for skrift

Kva betyr heimstaden til ein forfattar for skrivinga? Og kvar er eigentleg «heime»? I prosjektet Stader for skrift ser vi sju forfattarar frå Møre og Romsdal gjennom tre ulike blikk.

Portrettbilete av Mette Karlsvik

Mette Karlsvik

Sjå og høyr meir
Bilde av Brit Bildøen

Brit Bildøen

Sjå og høyr meir
Bilete av Hilde Myklebust

Hilde Myklebust

Sjå og høyr meir
Bilete av Marit Kaldhol

Marit Kaldhol

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Knut Ødegård

Knut Ødegård

Sjå og høyr meir
Portrettbilde av Jan Ove Ulstein

Jan Ove Ulstein

Sjå og høyr meir

Museumsbutikken

På Handlenett.no kan du kjøpe gåver og bøker til deg og dine.

Ivar Aasen-boksar
frå kr 169,-

Bokstøtte A.O. Vinje
kr 229,-

Babysmekke – Olav H. Hauge
kr 89,-

Arenaene våre

Våre nasjonale turnear

Arrangement ved arenaene og festivalane våre finn de på deira eigne heimesider.

Vandreutstillingar

06januarmåndag
Musikarane Annlaug Børsheim og Mari Skeie Ljones.
Den kulturelle skulesekken

Skuleturné: Tenk om eg var ein tanke i Møre og Romsdal

Tid:måndag, 06.01.202006.01.2020 - 12:57 - 17.01.2020 - 12:58 / Møre og Romsdal
13januarmåndag
Bilete frå Den kulturelle skulesekken forestillinga Les for livet
Den kulturelle skulesekken

Skuleturné: Les for livet! i Vestland

Tid:måndag, 13.01.202013.01.2020 - 12:55 - 31.01.2020 - 16:00 / Vestland
13januarmåndag
Den kulturelle skulesekken

Skuleturné: Snakk om språk i Rogaland

Tid:måndag, 13.01.202013.01.2020 - 13:00 - 24.01.2020 - 16:00 / Rogaland