Nordmannen slik du aldri har høyrt eller sett den før

Produsert av Oclin for Nynorsk kultursentrum.

Tekst: Ivar Aasen og Runar Gudnason

Melodi: Ludvig M. Lindeman

Musikk/arrangement: Gunnar Sigve Aurdal

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre