Nyheitsbrev — Nynorsk kultursentrum

Påmelding til nyheitsbrev

Hald deg oppdatert på viktige saker om nynorsk språkpolitikk, kultur og litteratur. Meld deg på nyheitsbrevet frå Nynorsk kultursentrum.

Skriv inn namn og e-postadresse i skjemaet nedanfor for å melde deg på nyheitsbrevet frå Nynorsk kultursentrum.

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre