Publikasjonar

Våre tilsette gir kvart år ut dokumentasjon, forsking og utstillingskatalogar som gir ny innsikt om kulturpolitikk, språk og litteratur.

Det meste ligg ute til nedlasting medan nokre publikasjonar er til sals.

Per Magnus F. Sandsmark (2019): Den som teier samtykkjer kanskje. Språk i fylkestingsvalet 2019.

Ottar Grepstad (2015): Språkfakta 2015

Ottar Grepstad (2012): Språkfakta Sogn og Fjordane

Ottar Grepstad (2018): Language museums of the world

Stein A. Hevrøy (2019): Olav H. Hauge (kjem)

Ottar Grepstad (2018): Ivar Aasen. Til sals.

Ottar Grepstad (2018): Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt 

Ottar Grepstad (2017): Aasmund Olavsson Vinje. Del 1 Del 2 Tillegg Til sals

 

Ottar Grepstad (red.) (2018): Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk. Det Norske Samlaget. Til sals.

Stein Arnold Hevrøy (2016): Olav H. Hauges «Kom ikkje med heile sanningi» som metapoetisk orakeldikting. Edda.

Per Magnus F. Sandsmark (2017): Å stille ut handlingar. Immateriell kulturarv på utstilling. Norsk Museumstidsskrift.

Arild Torvund Olsen (2019): Nynorsk vinyl.

Per Magnus F. Sandsmark (2019): Biroller. Ei utstilling om litteratur der homofile, bifile og transpersonar har hovudrolla. Med tekstar av Kristin Fridtun, Silje Hernæs Linhart, Per Esben Myren-Svelstad og Per Magnus F. Sandsmark.

Guro Solheim og Anders Aanes (red.) (2019): Tiller og lesarane. Med tekstar av Ruth Lillegraven, Annemari Neple, Eivind Myklebust, Siri Beate Gjerde og Carl Frode Tiller.

Ottar Grepstad (2006): Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Til sals.

Arild Torvund Olsen (2019): Nynorsk vinyl.

Per Magnus F. Sandsmark (2019): Biroller. Ei utstilling om litteratur der homofile, bifile og transpersonar har hovudrolla. Med tekstar av Kristin Fridtun, Silje Hernæs Linhart, Per Esben Myren-Svelstad og Per Magnus F. Sandsmark.

Guro Solheim og Anders Aanes (red.) (2019): Tiller og lesarane. Med tekstar av Ruth Lillegraven, Annemari Neple, Eivind Myklebust, Siri Beate Gjerde og Carl Frode Tiller.

Ottar Grepstad (2006): Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Til sals.

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre