Publikasjonar

Våre tilsette gir kvart år ut statistikk, dokumentasjon, forsking og utstillingskatalogar som gir ny innsikt om kulturpolitikk, språk og litteratur.

Det meste ligg ute til nedlasting medan nokre publikasjonar er til sals.

Stein A. Hevrøy (2019): Olav H. Hauge (kjem)

Ottar Grepstad (2018): Ivar Aasen. Til sals.

Ottar Grepstad (2018): Skjønnlitterære debutantar på nynorsk og dialekt 

Ottar Grepstad (2017): Aasmund Olavsson Vinje. Del 1 Del 2 Tillegg

Per Magnus F. Sandsmark (2020): Creating a Literary-linguistic Atmosphere: Norwegian Nynorsk Literary Traditions as Inspiring Productions for Children and Youth. Journal of Museum Education

Ottar Grepstad (red.) (2018): Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk. Det Norske Samlaget. Til sals.

Per Magnus F. Sandsmark (2017): Å stille ut handlingar. Immateriell kulturarv på utstilling. Norsk Museumstidsskrift.

Stein Arnold Hevrøy (2016): Olav H. Hauges «Kom ikkje med heile sanningi» som metapoetisk orakeldikting. Edda.

 

Arild Torvund Olsen (2019): Nynorsk vinyl.

Per Magnus F. Sandsmark (2019): Biroller. Ei utstilling om litteratur der homofile, bifile og transpersonar har hovudrolla. Med tekstar av Kristin Fridtun, Silje Hernæs Linhart, Per Esben Myren-Svelstad og Per Magnus F. Sandsmark.

Guro Solheim og Anders Aanes (red.) (2019): Tiller og lesarane. Med tekstar av Ruth Lillegraven, Annemari Neple, Eivind Myklebust, Siri Beate Gjerde og Carl Frode Tiller.

Ottar Grepstad (2006): Viljen til språk. Ei nynorsk kulturhistorie. Til sals.