Brev mellom Olav H. Hauge og Bodil Cappelen

1970-1975, Olav H. Hauge-senteret

134 brev og postkort som er sendt mellom Olav H. Hauge og Bodil Cappelen mellom 1970 og 1975.

Breva er stilt ut ved Olav H. Hauge-senteret.

Breva er gitt ut i bokform av Det Norske Samlaget.

Add Your Comment

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre