Olav H. Hauge-materiale

Olav H. Hauge, Olav H. Hauge-senteret

Bøker, notatbøker, fotografi og kopiar av brev av Olav H. Hauge. Til dette høyrer det også med mange avisutklipp.

Dette er gitt som gåve til Nynorsk kultursentrum.