Olav H. Hauge-materiale

Olav H. Hauge, Olav H. Hauge-senteret

Bøker, notatbøker, fotografi og kopiar av brev av Olav H. Hauge. Til dette høyrer det også med mange avisutklipp.

Dette er gitt som gåve til Nynorsk kultursentrum.

Add Your Comment

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre