Aleine saman - korona og kulturen

De utvalgte - utdrag frå "Skuggar"

Alt er no og alt er alltid

Kven er vi, og korleis set vi spor i kvarandre sine liv? «Skuggar» har sitt eige univers, ope, klårt og på same tid urovekkjande og gåtefullt. Teksten utfordrar evige, eksistensielle spørsmål.

Etter at De Utvalgte sette opp stykket i 2009 har forestillinga vore på turné både i Noreg og i utlandet, sist sett opp i London november 2019.

Dramatikar: Jon Fosse

Regi: Kari Holtan

Skodespelarar i utdraget: Leo Holtan Bøckman og Iben Ossavy Kolbenstvedt.

© Jon Fosse /  De utvalgte 2009

Foto: De Utvalgte v/ Kari Holtan

De Utvalgte er eit scenekunstkompani stifta i Oslo i 1994. Kompaniet arbeider med samtidsteater i grenselandet mellom teater, biletkunst og performance.

 

Kompaniet består av Kari Holtan, Boya Bøckman, Torbjørn Davidsen, Anne Holtan, og knyt til seg andre kunstnarar til ulike prosjekt.

Les meir på kompaniet si heimeside

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre