Ledige stillingar

Er du vår neste medarbeidar?

Her finn du eit oversyn over ledige stillingar i Nynorsk kultursentrum.

Forskar II i nynorsk skriftkultur 20 prosent, åremål, 4 år

Nynorsk kultursentrum søkjer ein som vil bidra til auka forsking på nynorsk skriftkultur. Med utgangspunkt i samlingane og emna vi arbeider med står du fritt til å utarbeide eigne forskingsprosjekt. Samstundes skal forskaren bidra til å utvikle kvaliteten og omfanget av forskinga som går føre seg i stiftinga.
Stillinga kan vere aktuell for deg som har doktorgrad og gjerne kompetanse som professor, dosent eller tilsvarande i ein humanistisk eller samfunnsvitskapleg disiplin. Det er ein føresetnad at den som er tilsett har forska på relevante emne for nynorsk skriftkultur.

Les meir