Ledige stillingar

Er du vår neste medarbeidar?

Her finn du eit oversyn over ledige stillingar i Nynorsk kultursentrum.

Førstekonservator / Konservator / Rådgivar / Konsulent Prosjekt (100%) ut 31. juli 2021 med høve for fast stilling etter det

Nynorsk kultursentrum søkjer etter ein nysgjerrig og strukturert kunnskapsmedarbeidar som har som hovudoppgåve å dokumentere nynorsk skriftkultur. Blant hovudprosjekta er å samle inn munnlege minne og ta vare på og formidle samlingane våre i Ivar Aasen-tunet.

Les meir