Talar og føredrag

Her har vi samla talar og føredrag av tilsette i Nynorsk kultursentrum, og andre aktørar som har vore med på arrangement i regi av Nynorsk kultursentrum.

Talane og føredraga ligg lagra som PDF-filer.

Talar