Tekstar og songar

Ei samling med songar, historiske tekstar, talar og foredrag.