Til vidare lesing

John Ole Askedal og Ann-Berit Aarnes Breder (red): Ivar Aasen – vandreren og veviseren, Oslo 2002
 
Tove Bull: ”Ivar Aasen”, Norsk biografisk leksikon, band 10, Oslo 2005
 
Reidar Djupedal: ”Etterord” i Ivar Aasen: Symra og andre dikt, Oslo 1963
 
Ottar Grepstad:Balladen om Europa [Høvesdikting i EF-striden 1970–72], Oslo 1985
– : ”Nordmannen” mellom diktet og songen. Eit essay om versjonar, variantar og tradering i moderne skriftkultur. Manuskript i arbeid  
 
Idar Handagard: Ivar Aasen, Oslo 1944
 
Knut Liestøl: Ivar Aasen, Oslo 1963
 
Jan Inge Sørbø: ”Portalen til nynorsk-lyrikken”, Syn og Segn 1996
 
Kjell Venås: Då tida var fullkomen. Ivar Aasen, Oslo 1996
 
Stephen J. Walton: Ivar Aasens kropp, Oslo 1996
 
Terje Aarset: Ivar Aasen. Dikting på vers. Ein bibliografi, Volda 1993
– : ”’Nordmannen’”, Møre-Nytt 21.9.1996
 
Ivar Aasen: Brev og Dagbøker. Ved Reidar Djupedal, Oslo 1957–-60
– :Symra og andre dikt. Ved Reidar Djupedal, Oslo 1963
– :Millom bakkar og berg. I utval ved Magne Myhren, Oslo 1980
– :Skrifter i samling, Oslo 1996

Publikumsundersøking 2020

Nynorsk kultursentrum gjennomfører ei årleg brukarundersøking. Målet er å kartleggje korleis nettstaden blir brukt og opplevd, og å bruke denne informasjonen til å kunne tilby best mogleg digitale tenester.

Opplysningane vi samlar inn, blir berre brukte i samband med denne undersøkinga.

Undersøkinga tek om lag 2–4 minutt å svare på.

Nynorsk_kultursentrum berre ikon_cmyk

Tilbakemeldinga di gjer oss betre